Halı İhracatçıları Birliği Hakkında

Dünya’da Halı (GTİP 57) ihracat hacmi, 15 milyar USD’nin üzerindedir. 2020 yılında Halı ihracatında Çin 2,96 milyar USD ile birinci, Türkiye 2,62 milyar USD ile ikinci sırada yer almaktadır.

 

2021 yılında Türkiye’nin Halı ihracatı 3,18 milyar USD seviyesine ulaşmıştır. Türkiye’nin ihracatının %84,2’si Dokunmuş Halı (GTİP 5702) ve %13,8’i Tufte Edilmiş Halı (GTİP 5703) mal gruplarından oluşmaktadır.

 

2021 yılında Halı ihracat eden şehirler arasında Gaziantep, %71,5 pay ve 2,27 milyar USD ile ilk sırada yer almaktadır. TOBB Sanayi Veritabanı’nda yer alan “13.93.11-Halı ve diğer tekstil yer döşemeleri (düğümlü olanlar)” ürünü ile ilgili güncel kapasite raporu verilerine göre Gaziantep’te 183 kayıtlı üretici, 30.787 toplam istihdam ve 317.489.854 m2 üretim kapasitesi kuruludur. “13.93.13-Halı ve diğer tekstil yer döşemeleri, tafting (püsküllü)” ürünü ile ilgili güncel verilere göre ise Gaziantep’te 24 kayıtlı üretici, 2.822 toplam istihdam ve 153.341.824 m2 üretim kapasitesi mevcuttur.

 

2019 yılında yapılan SWOT analizi sonuçlarında yer aldığı şekliyle sektörün zayıf yanlarının ağırlıklı kısmı, beşerî sermayenin niceliği ve niteliği ile ilgili yetersizliklerden kaynaklanmaktadır. Bu doğrultuda sektörümüzün geleceği açısından eğitim ve yeni personel temini konularında sonuç odaklı stratejiler geliştirilmektedir.